Make your own free website on Tripod.com

Nobeokers Can!

Some Japanese Sentences

Home
Nagahama Nobeoka Trash April 20, 2009
"Who can broadly preach the Lotus Sutra in this saha world?"
The Art of Howard Ahner in Nobeoka
Sporting Signs in Nobeoka
Study Buddhism
Kawashima Nobeoka
New Road in Kami Igata
Kami Igata Dog
Ed Ahner's Arial
Was For Sale
Wednesdays at 10 AM
Nobeoka Divers
Trees in Nobeoka
Nobeoka Wireless
Some Japanese Sentences
Ahner Keiko Draws
Nobeoka Super
Ursura Field
Business Festival
Keiko's Hiding Place
Mt. Kagamiyama
Saigo's Clan
Saigo's War
Bronze Mirror
More Pictures
Shirase's Atorie
Nobeoka Peare
The Wonders of Nobeoka
Nobeoka Waves of English Study

Onaka ga itai. Kinoo tabeta mono ga waru katta.

(I have a stomachache.The food I ate yesterday has gone bad.)

 

Yasuikedo mono ga warui ne.

(This is cheap but not of good quality)

 

Yuuki to iu nowa raion ni totte mottomo taisetsuna mono da.

( Courage is most important thing for the lion. )

 

Gaikoku e iku to kuni no tabemono ga tabetaku naru mono desu.

( When one goes abroad, one usually misses food of one's country.)

 

Shitte iru hitto ni attara aisatsu o suru mono da.

( When you meet acquaintances,you should say hello to them.)

 

Hito no okane o kari tara dekiru dake hayaku kaesu mono da.

( When you borrow money from others,you should give it back as soon as possible.)

 

Haha wa watashi ga kodomo no koro yoku keeki o yaite kureta mono da.

(When I was a child, Mother used to bake cake for me)

 

Minna gookaku shite moraitai mono da.

(I hope every student can pass the entrance examination .)

 

Zehi kare ni yuusyoo shite hoshii mono da.

(I hope he will be able to win the game and get a first prize.)

 

Shippai shite kara to yuu mono kare wa izen no yoo de wa nai.

( He is not what he used to be since he failed .)

  

English Teacher in Nobeoka from California Howard
English Teacher in Nobeoka from California Howard
English Teacher in Nobeoka from California Howard Ahner Tel: 0982-34-5666 Email: ahner1@hotmail.com

nobeoka-dream.jpg

shirase-atoie-2-nobeoka-february-11-2006.jpg

2-saigo-nobeoka-february-11-2006.jpg

7-saigo-nobeoka-february-11-2006.jpg

9-saigo-nobeoka-february-11-2006.jpg

6-nobeoka-february-11-2006.jpg

1-ebisu-nobeoka-february-11-2006.jpg

keiko-old-drawing-face-dsci0058.jpg

Nobeoka English Teacher
Howard Ahner
English Classes in Nobeoka

hikari-kitaura-champs-feb-2006.jpg

hallway-zaikouji-youchien-march-9-2006-graduates-ichinen-sei.jpg

  

study-english-in-minami-nobeoka.jpg
mailto:ahner1@hotmail.com

home-ahner-eikaiwa.jpg